5 đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ so với bảo hiểm phi nhân thọ

So sánh điểm khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọBảo hiểm phi nhân thọ
Phạm vi bảo hiểmCon ngườiTài sản, Con người, Trách nhiệm dân sự
Thời gian bảo hiểmDài hạn 5-10, 20, 50 năm hoặc suốt đờiThường là 01 năm
Phí bảo hiểm
-Nhân tố ảnh hưởngThời gian tham gia
Số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ lãi kỹ thuật
Xác suất tử vong
Xác suất rủi ro
Số tiền bảo hiểm
Chế độ bảo hiểm
-Số lần đóng phíPhí đóng theo tháng, quý, 6 tháng hay 1 nămThường đóng phí một lần sau khi ký hợp đồng
Quyền lợi bảo hiểmChi trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp:
Chết
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Hết hạn hợp đồng
Chỉ được bồi thường tổn thất trong giới hạn hợp đồng khi có tổn thất xảy ra.
Tính chấtVừa mang tính chất rủi ro vừa mang tính tiết kiệm.Chỉ mang tính rủi ro.

Qua bảng so sánh giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ trên, ta thấy bảo hiểm nhân thọ có một số đặc trưng:

1. Có sự liên kết giữa các mối quan hệ người ký, người được bảo hiểm và người được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ.

Các loại bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm nhân thọ đều đề phòng các hậu quả của một sự cố không lường trước. Người ta cũng biết được ai là người được hưởng quyền lợi của hợp đồng, chẳng hạn là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, trong trường hợp tử vong, người được hưởng quyền bảo hiểm không phải là nạn nhân của sự cố. Người được bảo hiểm chết, người được hưởng là người có mối quan hệ thân thuộc với người được bảo hiểm. Người ta thấy rằng điều này đã làm hạn chế đến sự tự do của người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm không phải lúc nào cũng có thể tự do thay đổi người được thừa hưởng vì một số người khác cũng cũng có thể được thừa hưởng từ người này. Trường hợp này có thể xảy ra đối với bảo hiểm trong trường hợp sống nhưng rất hiếm. Trong bảo hiểm nhân thọ, các mối quan hệ giữa người ký, người được bảo hiểm và người được hưởng rất phức tạp và mang tính nguyên tắc hơn rất nhiều so với các loại hình bảo hiểm khác.

2. Bảo hiểm nhân thọ có tính đa mục đích.

Trong khi các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có một mục đích là bồi thường cho các hậu quả của một sự cố tiêu cực, không lường trước thì bảo hiểm nhân thọ lại có nhiều mục đích khác nhau: tạo lập một quỹ dự phòng cho tương lai để con cái học tập hay lập nghiệp, lập ra một quỹ hưu trí cho bản thân khi về già, để lại một khoản tiền cho người thân khi tử vong, dành khoản tiền để chi tiêu cho một mục đích trong tương lai.

Trong bảo hiểm nhân thọ có sự ràng buộc của nhiều mối quan hệ

3. Bảo hiểm con người thường áp dụng nguyên tắc khoán.

Trong trường hợp tử vong, nhà bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm chết. Nhưng không thể xác định được số tiền này một cách hoàn toàn khách quan vì khái niệm giá cả không thể áp dụng cho con người được. Tính mạng của con người là vô giá.

Một người được hưởng bảo hiểm muốn gia đình hay người thân của anh ta hưởng một khoản tiền nhất định nào đó tuỳ thuộc vào thu nhập hoàn cảnh gia đình của mình… Anh ta có quyền ấn định khoản tiền bồi thường vào thời điểm ký hợp đồng với nhà bảo hiểm. Như vậy bảo hiểm trong trường hợp tử vong không nhằm vào bồi thường một thiệt hại. Hơn nữa, trong nhiều loại hình bảo hiểm con người, biến cố dẫn đến nghĩa vụ của người bảo hiểm không có bản chất thiệt hại. Do vậy khái niệm thiệt hại không thể sử dụng trong bảo hiểm con người.

Nhìn chung, bảo hiểm con người dẫn đến các khoản trợ cấp khoán mà số tiền được ấn định trước và tách biệt với khái niệm bồi thường.

Đó là: Nguyên tắc khoán được áp dụng trong hầu hết các loại hình bảo hiểm con người. Loại trừ trường hợp hoàn trả các khoản chi phí y tế, bị bệnh hoặc tai nạn, bảo hiểm ở đây mang tính chất bồi thường vì nhà bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm giá của sự chăm sóc thuộc trách nhiệm của anh ta.

4. Bảo hiểm nhân thọ không có sự thế quyền.

Cùng một lúc, khách hàng có thể tham gia nhiều loại hình bảo hiểm con người và nếu có xảy ra sự cố nào đó thuộc phạm vi bảo hiểm của nhiều hợp đồng thì họ được nhận tất cả các khoản bồi thường từ các hợp đồng khác nhau.

Người được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm con người có thể đồng thời nhận được các khoản bồi thường từ các hợp đồng mà họ tham gia và khoản bồi thường của người gây ra thiệt hại. Trong trường hợp này, không có sự khiếu nại của nhà bảo hiểm (nhà bảo hiểm bồi thường cho các hợp đồng do người bị tai nạn tham gia) đối với người thứ ba (người gây ra thiệt hại) và nhà bảo hiểm của anh ta.

Duy nhất trong bảo hiểm nhân thọ cho phép đảm bảo cùng một lúc hai sự cố đối lập nhau là “tử vong và sống”.

5. Bảo hiểm nhân thọ không áp dụng nguyên tắc đóng góp.

Nguyên tắc này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm thiệt hại. Theo nguyên tắc đóng góp thì công ty bảo hiểm khi đã đền bù cho người được bảo hiểm có quyền gọi các công ty bảo hiểm khác chia sẻ tổn thất trong trường hợp:

  • Có hai hợp đồng bồi thường có hiệu lực trở lên
  • Các hợp đồng đều bảo hiểm cho các quyền lợi chung
  • Các hợp đồng đều bảo hiểm cho các rủi ro chung

Nhưng bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm con người nên người tham gia bảo hiểm nhân thọ có quyền nhận quyền lợi của mọi hợp đồng mà họ tham gia. Hơn nữa, con người là vô giá nên không áp dụng nguyên tắc này.

Như vậy, nếu bảo hiểm nhân thọ có những điểm tương đồng với các loại hình bảo hiểm con người thì nó lại có những khác biệt với các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *