5 điều cần lưu ý khi đóng tiền phí bảo hiểm cho Tư vấn viên Bảo hiểm Nhân thọ

1. Kiểm tra sự phù hợp giữa khoản tiền phải đóng với loại ấn chỉ thu tiền mà Tư vấn viên sử dụng để thu tiền;

2. Ký tên tại phần Người nộp tiền và chỉ đóng đủ số tiền thể hiện trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, Hóa đơn thu phí bảo hiểm và văn bản Thông báo của Công ty Bảo hiểm nhân thọ đối với từng trường hợp đóng phí tương ứng;

Phải kiểm tra sự phù hợp giữa khoản tiền BHNT phải đóng với loại ấn chỉ thu tiền

3. Yêu cầu Tư vấn viên thu phí ghi rõ ngày thu tiền, ký tên tại phần Người nhận tiền và giao đầy đủ liên ấn chỉ thu tiền hợp lệ;

4. Lưu giữ đầy đủ và nguyên vẹn những ấn chỉ thu tiền của Công ty Bảo hiểm nhân thọ để làm bằng chứng xác nhận số tiền đã đóng đồng thời là cơ sở để Công ty Bảo hiểm nhân thọ giải quyết các khiếu nại phát sinh liên quan đến khoản tiền này;

5. Không giao lại ấn chỉ thu tiền đã nhận cho Tư vấn viên trong bất cứ trường hợp nào.Trong trường hợp phát sinh rủi ro, tranh chấp về phí đóng, nếu không nhận được ấn chỉ thu tiền chính xác, đầy đủ từ Quý khách theo những chỉ dẫn trên, Công ty Bảo hiểm nhân thọ sẽ không đủ căn cứ để xem xét giải quyết.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *