tgplife-đừng để bạn phải nói từ giá như khi rủi ro xảy ra

Đừng để bạn phải nói từ "giá như..." khi rủi ro xảy ra

Đừng để bạn phải nói từ “giá như…” khi rủi ro xảy ra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *