Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Chubb Life – Sản phẩm “Kế hoạch tài chính trọn đời”

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Chubb Life – Sản phẩm “Kế hoạch tài chính trọn đời”, với quyền lợi của “Kế hoạch tài chính trọn đời” Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt những năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra.

Kế hoạch Tài chính Trọn đời Quyền lợi Ưu Việt là loại hình Bảo hiểm liên kết chung được thiết kế để khách hàng có thể chủ động xác định nhu cầu Bảo hiểm và phí Bảo hiểm. Sản phẩm phù hợp cho:

 • Người muốn được bảo hiểm nhân thọ lâu dài.
 • Người muốn có kế hoạch tích lũy tài chính ổn định và lâu dài.
 • Người muốn chủ động trong kế hoạch đóng phí bảo hiểm.

thebank_31d7c23min_1522051518

Chubb Life luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

Quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời” – Quyền lợi Ưu Việt

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong: Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng tổng số của Mệnh giá Sản phẩm tham gia Bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Nếu Người được Bảo hiểm trước khi đủ tuổi 65 bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng tổng số Mệnh giá Sản phẩm tham gia Bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

thebank_risk11482728230321min_1522051531

Bảo vệ khách hàng trước những rủi ro không lường trước

Quyền lợi đầu tư:

 • Bên mua Bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ Chi phí quản lý quỹ (2%/năm).

  Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 4%/năm cho các năm hợp đồng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.
 • Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày đáo hạn Hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

thebank_istock43009788small_ymkcmin_1522051545

Khoản lợi nhuận từ đầu tư chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Quyền lợi khác:

 • Quyền lợi thanh toán trước một phần Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, thiểu là 50 triệu đồng, tối đa bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm đang tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng để nhận Giá trị Hoàn lại
 • Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng
 • Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại
 • Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Chubb Life cho sản phẩm Kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi ưu việt

thebank_chubblife1min_1522051601

thebank_chubblife2min_1522051614

thebank_chubblife3min_1522051625

thebank_chubblife4min_1522051634

thebank_chubblife5min_1522051643

Với quyền lợi của “Kế hoạch tài chính trọn đời” Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt những năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *