Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là một khái niệm không còn xa lạ với mọi người trong đời sống thường ngày. Vậy bảo hiểm nhân thọ là gì? Nó có vai trò như thế nào trong đời sống thường nhật?

  1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà trong đó công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm khi người tham gia có những sự kiện đã định trước. Về phía người tham gia bảo hiểm thì họ có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn.

  1. Các khái niệm liên quan đến bảo hiểm
  • Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Nói một cách ngắn gọn bảo hiểm nhân thọ là một hình thức đảm bảo hay hình thức tiết kiệm và mang tính chất tương hỗ.

Bảo hiểm nhân thọ – đầu tư cho tương lai

Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

+ Hợp đồng bảo hiểm con người;

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

+ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.”

Mỗi loại hợp đồng trên có đối tượng bảo hiểm và kỹ thuật nghiệp vụ khác nhau. Để tiện cho việc giám sát, quản lý người ta chia bảo hiểm ra thành các loại như vậy.

  • Sự kiện bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 346 của Bộ luật này.

  • Phí bảo hiểm

Mỗi người mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ có trách nhiệm trả một khoản phí nhỏ cho bên cung cấp bảo hiểm trong một kì hạn nhất định trong một thời gian đã được thỏa thuận từ trước. Phí này được gọi là phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm được trả vào một quỹ do bên cung cấp bảo hiểm quản lý, và bên công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm trả một khoản tiền bảo hiểm đã được định trước khi có tình huống bảo hiểm xảy ra.

  1. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong đời sống

Bảo hiểm nhân thọ giống như một khoản tiết kiệm vậy.  Khách hàng đầu tư một khoản tiền nhỏ để hưởng những giá trị lớn hơn trong tương lai. Khác với gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ có giá trị xã hội rất cao, đem đến những giá trị to lớn cho mọi người.

:<img src=”
https://tgplife.com/wp-content/uploads/2017/10/728X90.png” alt=””
width=”721″ height=”90″ class=”aligncenter size-full wp-image-4738″
/>

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *