Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao – Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Minh họa quyền lợi Bảo Hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao

Khách hàng Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính An Tâm Hưng Thịnh với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng, thời hạn hợp đồng là 15 năm và mua kèm sản phẩm bổ sung bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao với mệnh giá 1 tỷ đồng với thời hạn 15 năm.

Bảo hiểm Nhân thọ Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao

Bảo hiểm Nhân thọ Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao

  • Năm 33 tuổi, khách hàng bị mất thính lực 1 tai do tai nạn. Khách hàng phải nằm điều trị tại bệnh viện là 7 ngày;
  • Năm 35 tuổi, khách hàng bị tử vong khi đang di chuyển bằng phương tiện máy bay.

Quyền lợi bảo hiểm của Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao sẽ được minh họa như sau:

Năm 33 tuổi, mất thính lực 1 tai và nằm điều trị 7 ngày tại bệnh viện:

Quyền lợi thương tật do tai nạn: 15% Số tiền bảo hiểm = 150 triệu đồng

Quyền lợi nằm viện do tai nạn: 7 ngày x 100.000 đồng = 700.000 đồng

Năm 35 tuổi, tử vong khi đang di chuyển bằng phương tiện máy bay:

Bên cạnh quyền lợi tử vong được chi trả từ quyền lợi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính An Tâm Hưng Thịnh, quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt của sản phẩm BH Tai nạn toàn diện Nâng cao như sau: 200% Số tiền bảo hiểm – 150 triệu (quyền lợi thương tật do tai nạn đã nhận trước đó) = 1.85 tỷ đồng.

Minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Theo thị trường tài chính Việt Nam

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *