Giá trị hoàn lại là gì? Khi nào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại?

Giá trị hoàn lại là gì?

Giá trị hoàn lại là khoản tiền mặt mà khách hàng của hợp đồng bảo hiểm có yếu tố tiết kiệm có thể nhận lại được khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Giá trị hoàn lại xuất phát từ nguồn phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm.

Khi hủy hợp đồng, khách hàng sẽ nhận lại Giá trị hoàn lại (sau hai năm đầu của hợp đồng) sau khi đã trừ đi các khoản vay từ giá trị hoàn lại và lãi vay (nếu có).

Vậy Giá trị hoàn lại chỉ hình thành sau khi hợp đồng được nộp đủ hai năm phí bảo hiểm và sẽ gia tăng dần theo thời gian hiệu lực hợp đồng.

Khi nào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại?

=>> Giá trị hoàn lại của mỗi gói bảo hiểm nhân thọ sẽ khác nhau tại các công ty bảo hiểm

Tại sao hủy hợp đồng bảo hiểm trước hai năm sẽ không nhận được khoản thanh toán của công ty bảo hiểm?

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, nếu được công ty chấp thuận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm đó sẽ được phát hành. Khi đó, KH có thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng.

Trong thời hạn 21 ngày này, nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì có quyền nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa và các chi phí khác (nếu có).

Tuy nhiên trong 21 ngày là thời gian cân nhắc nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho khách hàng theo đúng điều khoản hợp đồng.

Sau thời gian cân nhắc 21 ngày, nếu khách hàng buộc phải hủy ngang hợp đồng bảo hiểm trước khi đáo hạn, thì sẽ được nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng.

Nhưng trong thời gian ban đầu của hợp đồng, chi phí để công ty phát hành hợp đồng, quản lý hợp đồng, cũng như chi trả các quyền lợi bảo hiểm đối với số khách hàng chẳng may xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian cân nhắc 21 ngày là rất cao, trong khi số phí bảo hiểm đóng vào chưa đáng kể.

Và phí bảo hiểm mà khách hàng đóng hằng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm thường cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Việc hủy hợp đồng trong những năm đầu không chỉ bất lợi cho chính bản thân khách hàng, mà công ty bảo hiểm cũng phải chịu thiệt thòi vì chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra.

Vậy nên trong thời gian hai năm đầu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa có giá trị hoàn lại (hay giá trị hoàn lại bằng 0).

Theo thị trường tài chính Việt Nam

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *