Thế nào là thương tật toàn bộ vĩnh viễn?

Thế nào là thương tật toàn bộ vĩnh viễn?

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trong khái niệm này:

  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của mắt được hiểu là lấy bỏ nhãn cầu hoặc mù hoàn toàn (thị lực 1/20).
  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của tay được hiểu là bị cắt cụt từ khớp cổ tay trở lên hoặc mất khả năng vận động (liệt) vĩnh viễn từ toàn bộ bàn tay trở lên.
  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của chân được hiểu là bị cắt cụt từ khớp cổ chân (hoặc bao gồm cả xương sên và xương gót) trở lên hoặc mất khả năng vận động (liệt) vĩnh viễn từ toàn bộ bàn chân trở lên.

Tình trạng thương tật toàn bộ vĩnh viễn nêu trên:

Phải là hậu quả trực tiếp của mọt tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm hợp đồng.

Phải được cơ quan y tế có thẩm quyền xá nhận là phát sinh trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Phải kéo dài trong thời gian ít nhất 180 ngày liên tục tính từ ngày được xác nhận bị thương tập toàn bộ vĩnh viễn (trừ trường hợp thương tật bị lấy bỏ nhãn cầu, bị cắt cụt từ khớp cổ tay trở lên.

Và bị cắt cụt từ khớp cổ chân, bao gồm cả xương sên, xương gót trở lên) và phải được Bảo Việt Nhân thọ đồng ý là thương tật toàn bộ, liên tục, vĩnh viễn không có khả năng phục hồi trong suốt thời gian sống còn lại của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn là tình trạng người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm mất toàn bộ và không thể phục hồi được chức năng của một bộ phận trên cơ thể.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *