Nếu chỉ làm thuê ăn lương, bao giờ bạn mới vách triệu phú? Biểu bầy nào sẽ cho bạn vố đáp chính thi hài nhất

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *