Ngoài những văn phòng đơn điệu và rắn nhắc nhở, bây giờ phố xá Wall cũng có những chỗ chật màu sắc như ở thung lũng Silicon!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *