Người tham gia bảo hiểm nhân thọ có phải là người được bảo hiểm?

Người được bảo hiểm (NĐBH) là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam được doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

NĐBH là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (nếu là công dân nước ngoài thì thời hạn bảo hiểm ngắn hơn thời hạn cứ trú tại Việt Nam)Người tham gia bảo hiểm còn gọi là bên mua bảo hiểm (BMBH) là tổ chức, cá nhân đứng ra kê khai và ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và là người nộp phí bảo hiểm.

>> Trách nhiệm của người đ17ược bảo hiểm và thủ tục trả tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm là khác nhau

Nếu bên mua bảo hiểm là tổ chức thì tổ chức đó phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và thừa nhận. Người đại diện của bên mua bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm là người đại diện theo pháp luật (người đứng đầu tổ chức đó như Tổng giám đốc, Giám đốc, chủ nhiệm hợp tác xã…).

Trường hợp người ký hợp đồng bảo hiểm là người khác thì phải có giấy ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Tổ chức chỉ có thể mua bảo hiểm cho:

  • Người lao động đang làm việc cho BMBH
  • Người vay tiền tại ngân hàng, tổ chức tín dụng mà ngân hàng và tổ chức tín dụng này là BMBH
  • Người khác nếu BMBH phải chịu một tổn thất tài chính thực sự khi NĐBH chết.
  • Nếu BMBH là cá nhân thì người đó phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, từ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại điều 22 và 23 bộ luật dân sự.

Các cá nhân theo điều 31 và khoản 9 điều 3 luật Kinh doanh bảo hiểm, chỉ có thể mua bảo hiểm cho:

  • Bản thân bên mua bảo hiểm
  • Vợ chồng, con ruột hoặc con nuôi hợp pháp; cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi hợp pháp của BMBH
  • Anh/chị/em ruột (kể cả Anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc Anh/chị/em cùng mẹ khác cha của BMBH)
  • Bất kỳ người nào mà bên mua bảo hiểm là người nuôi dưỡng, cấp dưỡng, giám hộ hợp pháp của người đó. BMBH phải có văn bản chứng minh được mối quan hệ cấp dưỡng, nuôi dưỡng hoặc giám hộ.

Trường hợp tham gia bảo hiểm cho trẻ em (dưới 18 tuổi theo tuổi thực tế) ngoài việc đảm bảo quyền lợi có thể được bảo hiểm giữa BMBH và NĐBH, việc giao kết hợp đồng bảo hiểm còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ người giám hộ của NĐBH (theo quy định tại khoản 2 điều 18 luật kinh doanh bảo hiểm).

Như vậy người tham gia bảo hiểm trở thành người được bảo hiểm khi cá nhân đó mua cho chính bảo thân mình.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *