Những điều có thể bạn chưa biết về bảo tức trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có điều khoản tham gia chia lãi và lãi chia đó chính là từ khoản lãi do công ty bảo hiểm đầu tư từ phí bảo hiểm và các khoản chi phí mà công ty bảo hiểm tiết kiệm được. Và khoản lãi chia hàng năm cho những Hợp đồng có tham gia chia lãi chính là bảo tức.

Bảo tức được xác định căn cứ trên lợi nhuận thực tế của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi và phần đóng góp của Hợp đồng vào quỹ đó. Việc xác nhận lợi nhuận thực tế của qũy chủ Hợp đồng tham gia chia lãi và phần đóng góp của Hợp đồng vào qũy, cũng như phương thức phân bố lãi chia cho Hợp đồng được các công ty bảo hiểm nhân thọ thực hiện theo phương pháp đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Bảo tức được công bố hàng năm đối với những Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ 2 năm trở lên. Thông thường, bảo tức được công ty bảo hiềm cộng dồn đến khi đáo hạn hợp đồng. Như vậy đến khi đáo hạn hợp đồng, ngoài số tiền bảo hiểm nhận được như cam kết ban đầu, người tham gia bảo hiểm còn nhận thêm bảo tức được tích lũy từ các năm trong thời hạn hợp đồng.

Bảo tức của một Hợp đồng bảo hiểm thường xuất phát từ 3 nguồn chính sau:

  • Lãi suất do lợi nhuận đầu tư thực tế cao hơn dự tính. Lãi suất phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của công ty bảo hiểm, vì thế sẽ biến động theo từng năm.
  • Tỷ lệ tử vong/tàn tật do tỷ lệ tử vong thực tế thấp hơp dự tính
  • Chi phí do chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự tính

Bảo tức tích lũy

Tùy từng sản phẩm bảo hiểm của từng công ty sẽ công bố về chia lãi (bảo tức) như sau:

  • Một là lãi được chia sẻ được thông báo hàng năm tới khách hàng vào ngày kỷ niệm tròn năm của hợp đồng bảo hiểm hoặc ngày cuối năm tài chính và được trả vào khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
  • Hai là lãi được chia có thể công bố hàng tháng/quý đối với những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư và có thay đổi tuỳ theo kết quả đầu tư cao hay thấp thì lãi được chia sẻ cao hay thấp, thông báo cho người được bảo hiểm biết để lựa chọn đầu tư thêm hay rút bớt tiền đầu tư.

Ngoài ra có công ty bảo hiểm công bố trả thêm quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt hàng năm theo một tỷ lệ nhất định so với số tiền bảo hiểm, thực chất đây là khoản chia lãi của doanh nghiệp bảo hiểm bằng tiền mặt trả hàng năm cho người tham gia bảo hiểm.

Và Bên mua bảo hiểm được lựa chọn 1 trong 3 phương thức sử dụng lãi chia sau:

  • Tích luỹ lãi chia: Lãi chia được giữ lại tại công ty bảo hiểm, được luỹ tích theo phương pháp tính lãi kép và được thanh toán khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực, hoặc bị hủy hoặc khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu nhận lãi chia theo quy định trong điều khoản sản phẩm.
  • Nộp phí bảo hiểm: Lãi chia hàng năm được đối trừ vào phí bảo hiểm của kỳ phí bảo hiểm tiếp theo.
  • Nhận lãi chia: Lãi chia được luỹ tích hàng năm và được thanh toán cho Bên mua bảo hiểm sau mỗi 5 năm hay 10 tùy từng công ty.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *