So sánh bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung

Điểm giống nhau:

Cả 2 hình thức bảo hiểm này cả 2 đều là một phần nguồn thu nhập dành cho những người đến độ tuổi nghỉ hưu. Đều là đóng góp của người tham gia như một tài khoản cá nhân, và khi đến tuổi nghỉ hưu, họ sẽ được quyền sử dụng vì thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, 2 hình thức này cũng có nhiều điểm khác nhau.

Nói đến bảo hiểm hưu trí bổ sung thì hầu như ai cũng biết nhưng lại không biết Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là gì?

Cá nhân người lao động là đối tượng của bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Điểm khác nhau:

Thứ nhất về nguyên tắc thực hiện thì bảo hiểm hưu trú tự nguyện là sản phẩm thương mại, do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho khách hàng. Trong khi, bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là một sản phẩm thương mại mà là một chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, người tham gia đóng góp một cách tự nguyện. Và đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung, người tham gia chỉ được tự nguyện ở giai đoạn đầu, sau đó sẽ bắt buộc phải đóng.

Thứ 2 là cá nhân người lao động, hoặc nhóm người lao động (bảo hiểm hưu trí nhóm do chủ sử dụng lao động mua) là đối tượng của bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Nhưng bảo hiểm hưu trí bổ sung dành cho cả người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ 3 là đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, mức đóng góp sẽ phụ thuộc vào ý chí cá nhân hoặc chủ sử dụng lao động. Nhưng với bảo hiểm hưu trí bổ sung, tỷ lệ đóng góp quy định trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động tập thể.

Thứ 4 là đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu tại hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, công ty bảo hiểm nhân thọ có thể chia thêm lãi tùy thuộc vào kết quả kinh doanh. Trong khi đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung, toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư sẽ chi trả cho người tham gia.

Trên đây là một số khác biệt giữa 2 hình thức bảo hiểm hưu trí. Nói một cách dễ hiểu, bảo hiểm hưu trí bổ sung là một chính sách bảo hiểm xã hội dành cho những người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, bảo hiểm hưu trí tự nguyện là một sản phẩm thương mại do các công ty bảo hiểm cung cấp, dành cho bất cứ cá nhân lao động nào muốn tham gia và được quy định theo luật kinh doanh bảo hiểm.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *