Sự khác biệt giữa tạm ứng và rút một phần giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khác biệt giữa tạm ứng từ Giá trị giải ước và rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần tìm hiểu kỹ trước khi ký

Khi cần một khoản tiền để đáp ứng nhu cầu tài chính đột xuất, có thể tạm ứng từ Giá trị giải ước hoặc rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm. Vậy đâu là sự khác biệt giữa hai hình thức này?

Tạm ứng từ Giá trị giải ước: Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng không bị thay đổi, tuy nhiên Bạn sẽ phải chịu một khoản lãi trên số tiền tạm ứng.

Rút một phần từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng: Bạn sẽ không phải trả lãi, tuy nhiên Quyền lợi bảo hiểm tử vong (nếu Bạn lựa chọn Quyền lợi Cơ bản) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ giảm tương ứng với phần tiền rút ra. Ngoài ra, Bạn sẽ chịu Phí rút một phần và Phí dịch vụ. Trong mỗi năm hợp đồng, Bạn được miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *